Msze i biuro  

Msze święte
poniedziałek - sobota:
    8.00 18.30
niedziela i święta:
    7.30 9.00 10.30 12.00 19.00
Zobacz więcej

Biuro parafialne
poniedziałek - czwartek:
    16.00 - 18.00
sobota:
    10.00 - 12.00
Zobacz więcej
   

Kontakt  

Adres:
    Parafia Miłosierdzia Bożego
    Droga Leśna 60
    64-600 Oborniki
Telefon:
    61 29 60 161
e-mail:
   

Kalendarium kościelne

Poniżej wymieniono pierwsze źródłowe wzmianki o kościołach w gminach: Oborniki, Rogoźno, Murowana Goślina i Ryczywół. Informacje te w większości dotyczą najstarszych kościołów (z reguły drewnianych), które już dziś nie istnieją:

Objezierze:

1170 — książę Mieszko Stary nadał joannitom poznańskim liczne dobra, w tym wieś Objezierze wraz z dziesięcinami. 1218 — Paweł biskup poznański zatwierdził liczne nadania dla szpitala joannitów poznańskich, do których należała również wieś Objezierze z dziesięcinami. W wymienionych latach istniał już z pewnością kościół w Objezierzu, na co wskazują ciosy granitowe z XII/XIII w. wmurowane w dolne partie ścian zewnętrznych obecnego kościoła św. Bartłomieja (dawniej św. Klemensa). Biorąc pod uwagę pewniejszą wzmiankę źródłową z 1218 r., kościół objezierski obchodzi w 2008 r. jubileusz 790 lat istnienia. (Uwzględniając pierwszą, mniej pewną datę - kościół miałby 1838 lat).

Oborniki:

1303 — na dokumencie Fryderyka z Szachowic komornika Królestwa Polskiego [tj. króla czeskiego i polskiego Wacława II] występuje Stanisław pleban [kościoła NMP] z Obornik. W 2008 r. parafia obornicka obchodzi jubileusz 705 lat istnienia.

Rogoźno:

1256 — książę Bolesław Pobożny zatwierdza zamianę dokonaną przez jego brata Przemysława I z domem joannitów poznańskich, na mocy której joannici oddali księciu kościół w Rogoźnie z kilkoma wsiami i dziesięcinami, a otrzymali w zamian m.in. kościół w Obrzycku. W 2008 r. minęły od tego wydarzenia 752 lata. Z treści dokumentu wynika, że kościół św. Wita w Rogoźnie był znacznie starszy (ok. poł. XII w. ?).

Murowana Goślina:

1406 — pierwszy znany pleban gośliński, Bierwałd, żąda od parafian, aby sami dowozili meszne (mszalne - opłata wiernych należna duchownym za odprawianie mszy). Biorąc pod uwagę miejscowe osadnictwo przyjmuje się, że pierwszy niewielki kościółek z ciosów kamiennych mógł powstać w końcu XII lub w początkach XII w.

Ryczywół:

1428 — wymieniony w źródłach pierwszy pleban Jakub. Kościół św. Mikołaja powstał zapewne w końcu XIV w., tzn. jednocześnie z lokacją miasta w Ryczywole.

Białężyn:

1404 — pierwszy pleban Paweł wymieniony w źródłach w 1404 r., co oznacza, że kościół powstał tutaj zapewne w końcu XIV w.

Bogniewo:

1463 — źródła wspomniały jedyny raz kaplicę św. Barbary, która podlegała kościołowi parafialnemu w Słomowie.

Budziszewko:

1423 — pierwsza wzmianka o kościele św. Jakuba pochodzi z 1423 r., choć prawdopodobnie został wzniesiony przez Budziszewskich (Grzymała) w drugiej połowie XIV w.

Gać:

1325 — Jan bp poznański fundował kościół parafialny we wsi Gać k. Murowanej Gośliny (św. Piotra i Andrzej) i przydzielił do parafii wsie: Gać, Wojnowo, Brzeźno, Łopuchowo, Łoskoń i Włókna.

Głęboczek:

1354 — Wojciech bp poznański daje cystersom z Łekna dziesięciny przynależne mu ze wsi i miasta Głęboczek.

Goślina Długa (Długa Goślina):

1423 — dziesięciny z 18 łanów [dużych] i po 6 gr z 3 łanów małych należały do kanoników katedralnych w Poznaniu. W 1424 r. Mikołaj pleban Długiej Gośliny toczył spór z sołtysem Wojnowa, Marcinem, o należną mu 1 kopę groszy za zapisanie przywileju sołeckiego.

Kiszewo:

1407 — w źródłach występuje pleban Andrzej, który ustępuje z parafii. Kościół w Kiszewie wznieśli prawdopodobnie Nałęcze Kiszewscy-Objezierscy w XIV w., na co brakuje jednak źródeł pisanych (szczególnie od końca XIII i wieku XIV).

Ludomy:

1404 — kościół w Ludomach mógł powstać już w XIII w. i należał do pierwotnej parafii w Rogoźnie. Najstarsza wzmianka o kościele parafialnym pochodzi jednak dopiero z 1404 r., kiedy plebanem był Piotr.

Łukowo:

1397 — kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła powstał zapewne około połowy XIV w., po podziale pierwotnej parafii obornickiej. Pierwszy pleban Jakub występuje w źródłach dopiero w 1397r. Do parafii oprócz Łukowa wchodziły jedynie Żerniki, a patronat nad kościołem należał do właścicieli Łukowa.

Maniewo:

Wieś Maniewo, znana w źródłach od 1338 r., była własnością królewską. Od 1360 r. przeszła w ręce joannitów poznańskich. Należała do parafii radzimskiej aż do upadku kościoła w Radzimiu w XIX w. Kościół drewniany św. Mikołaja zbudowano w Maniewie w 1871 r. Już w 1876 r. na jego miejscu wzniesiono nowy kościół murowany, dokąd przeniesiono cenniejsze paramenty z Radzimia.

Ocieszyn:

1406 — kościół parafialny pw. NMP powstał zapewne z fundacji Nałęczów Objezierskch już w XIV w., jednak pierwszy pleban Mikołaj wystąpił w źródłach dopiero pod rokiem 1406. W 1. poł. XVI w. Objezierscy przekazali kościół na kilkanaście lat innowiercom. Przywrócili go katolikom w 1628 r., jednak ze spalonym budynkiem. Pod naciskiem Kościoła oraz sądów Rafał Objezierski wystawił tam niewielką drewnianą kaplicę pw. św. Wawrzyńca. Obecna murowana świątynia została wzniesiona w 2. poł. XIX w.

Parkowo:

1425 — pierwszy kościół w Parkowie założyli Grzymałowie w XIV w. W latach 1426-1462 wymienieni zostali plebani: Mikołaj, Piotr, Jan, Grzegorz i Andrzej. Obecny kościół pw. NMP Królowej Świata i św. Małgorzaty wzniesiono w latach 1780-1802 m. in. z fundacji Turnów.

Pruśce:

1421 — pierwszy kościół powstał zapewne w początkach XIV w., choć nie zachowały się na ten temat żadne wzmianki źródłowe. Wiadomo natomiast, że 29 kwietnia 1421 r. kasztelan rogoziński Jakub Prusiecki wraz z synami wyposażyli drewniany kościół w Pruścach w dwa łany roli, łąkę i dochody z młyna. Kościół ten pw. św. Macieja uzyskał wkrótce prawa parafialne. Obiekt spłonął w 1680 r. Spłonęły również kolejne trzy kościoły. W początkach XIX w. parafię wcielono do Lechlina koło Skoków.

Radzim:

1236 — Paweł bp poznański erygował kanonicznie kościół parafialny św. Mikołaja i św. Barbary (w osadzie, po lewej stronie Warty), pochodzący z fundacji książęcej. W uposażeniu parafia otrzymała wieś Poświętne (nad Wartą - nie istnieje), jaz i wyspę na Warcie (teren grodziska), folwark za rzeką i dziesięciny z Maniewa, Przecławia, Pamiątkowa i Starczanowa. W 1360 r. Radzim przeszedł w posiadanie joannitów poznańskich. Od tego czasu rozpoczął się powolny upadek gospodarczy, aż do całkowitego zaniku wsi w XIX w. Parafię przeniesiono do Maniewa.

Rożnowo:

1399 — pierwszy drewniany kościół (św. Katarzyny) powstał najprawdopodobniej około połowy XIV w. z fundacji Skockich z Podlasia Kościelnego k. Skoków, choć w źródłach wspomniany jest dopiero w 1399 r. Pierwszy pleban Mikołaj znany ze źródeł w 1404 r. do zburzenia go w 1656 r. przez Szwedów, odbudowany został przez Stefana Rożnowskiego i jego żonę Katarzynę z Branieckich w 1660 r. Sześć lat wcześniej Stefan Rożnowski zbudował poza wsią niewielką drewnianą kaplicę św. Anny, w miejsce której przed 1798 r. nowy murowany kościół barokowy postawił ówczesny właściciel Rożnowa, kasztelan biechowski Józef Gliszczyński. Kościół ten przetrwał do naszych czasów.

Słomowo:

1369 — najstarszy kościół Wniebowzięcia NMP wybudował i uposażył w 1396 r. stolnik poznański Gerwazy Słomowski z synem Piotrem, przeznaczając dla plebana 2 łany ziemi, 2 ogrody, łąkę i dziesięciny z folwarku. Obecny kościół wzniesiony został z cegły w latach 1904-1906 z fundacji Jana Turno przez architekta Stanisława Boreckiego, jako kaplica pałacowa. W 1974 r. uzyskał prawa parafialne.

Stobnica:

1404 — pierwszy kościół parafialny pw. św. Wojciecha powstał tutaj w XIV w., kiedy Stobnica była jeszcze wsią. Pleban odnotowany w źródłach dopiero w 1404 r. Kościół rozebrano około 1846 r., a parafię włączono do obrzyckiej.

Uchorowo:

1393 — niewielki kościół drewniany (lub kaplicę) zbudowano tutaj w końcu XIV w. W 1393 r. Uchorowo było już wsią parafialną. Pierwszy pleban, Jan Węgierski, znany w 1393 r., a kolejny, Stefan, znany ze źródeł 1400 r. Po roku 1580 kościół przyłączono do Białężyna. Był wówczas świątynią filialną pw. Wszystkich Świętych. Obiekt spłonął po 1827 r., a jego pozostałości rozebrano.