Kontakt  

Adres:
    Parafia Miłosierdzia Bożego
    Droga Leśna 60
    64-600 Oborniki
Telefon:
    61 29 60 161
e-mail:
   

Sakrament małżeństwa

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”
(KKK 1601)
obrączki
    Narzeczeni, zgłaszający się do zawarcia sakramentu małżeństwa powinni przynieść następujące dokumenty:
  • metrykę chrztu z zapisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania,
  • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej,
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • w sytuacji małżeństwa konkordatowego: trzy egzemplarze zaświadczenia od kierownika USC z miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych; zaświadczenie to jest ważne 3 miesiące od dnia jego wydania (w dniu zawierania ślubu w kościele zaświadczenie musi być ważne).